O nás

ZÁKLADY NAŠÍ SPOLEČNOSTI BYLY POLOŽENY PŘED VÍCE NEŽ DVACETI LETY MYŠLENKOU INOVATIVNÍ CELOSTNÍ PÉČE O LIDSKÝ ORGANISMUS A KOMPLEXNÍHO PŘÍSTUPU KE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM

Jako původní česká společnost jsme dokázali nejen efektivně propojit vlastní vývoj a výrobu, ale také najít jedinečný způsob, jakým se naše produkty dostávají do rukou našich zákazníků.

Inovativní nutraceutika, terapeutická i pěsticí kosmetika a veterinární produkty – všechny naše přípravky jsou v maximální míře přírodní, šetrné a mimořádně účinné. Při jejich vývoji dbáme na širokou myšlenkovou platformu a synergické spojení mezi odbornou veřejností, lékařskými kruhy a terapeuty.

Respektujeme nejnovější poznatky vědy a zároveň čerpáme ze znalostí a zkušeností tradičních, medicínsko-filozofických učení.

Produkty a komplexní, citlivě nastavenou péči o zákazníka chápeme jako neoddělitený celek. Kvalitní a hloubková diagnostika, přednášky, kurzy, vlastní magazín a odborné vzdělávání jsou jen částí široké nabídky, kterou pravidelně poskytujeme a rozšiřujeme pro všechny naše klienty.

Cítíme a pevně věříme, že lidský kontakt je i v dnešní době nenahraditelný. Proto neustále rozšiřujeme nejen seznam autorizovaných míst, kde lze získat naše produkty a neoddělitelnou péči, ale také země, ve kterých tyto služby poskytujeme. A protože energie nezná hranic, stejně i my vytváříme prostor, v němž se lze pohybovat bez jakéhokoliv omezení

Naše hodnoty

Každý krok, který činíme, se opírá o skutečné, smysluplné hodnoty. Respektujeme vyváženost výsledku, v produktech i obchodních vztazích. Nemáme produkty, které sami neužíváme a nedáváme svým dětem. Tým dobrých lidí je základním předpokladem jakéhokoliv úspěchu. Máme vášeň pro přírodu, smysl pro detail a radost z dobře odvedené práce.

Naše kvalita

Všechny naše produkty jsou v maximální míře přírodní. Účinné látky pochází ve velké míře z volného sběru nebo ekologického hospodářství. Nepoužíváme anonymní dodavatele. Snažíme se důkladně poznat hodnotu všech míst a osob, které stojí za jednotlivými léčivými bylinami, vzácnými oleji, esencemi a dalšími látkami, které vstupují do výroby našich produktů. Odpovědně používáme pouze nejvybranější, nejčistší a nejúčinnější dostupné účinné látky tak, abychom udrželi naprostou výjimečnost našich výrobků. Vývoj a formulace je vždy podřízena pouze výsledné hodnotě produktů tak, abychom se mohli našich zákazníkům podívat zpříma do očí. Přijímáme odpovědnost za všechny nedostatky, otevřeně se učíme z vlastních chyb a snažíme se, aby nás posouvaly pouze vpřed.

Náš závazek

Nikdy neslevujeme z našich hodnot a kvality. Dobrý pocit zákazníků je pro nás základní prioritou a podmínkou. Pokud je z jakéhokoliv důvodu narušen, jsme zavázáni vrátit jim všechny prostředky, které za tímto účelem vydali.

Kontakt

ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.

Trojská 39/201, 171 00 Praha 7, tel./fax: +420 283 853 853/854, www.energy.cz

Tomáš Škopek

generální ředitel

Zuzana Konopásková

asistentka vedení

Ing. Ivana Zykmundová

manager prodeje a marketingu

Mgr. Zuzana Knoblochová

marketing manager

Jana Kuntová

manager firemní identity

MUDr. Kateřina Himmelová

šéfredaktorka magazínu Vitae

Jiřina Střihavková

oddělení odbytu

Pavel Tůma

IT manager

PhDr. Vítězslav Bon

divize zahraničních trhů

Monika Moučková

manager veterinární divize

Ing. Jiří Koval

ředitel výroby

Petra Kovalová

vedoucí účtárny

Zdena Bukovská

účetní

Štěpánka Gruberová

projekt manažer

Margita Tesařová

market development manager

 

Odborná rada

Společnost Energy spolupracuje od začátku svého působení s lékaři, specialisty a terapeuty různých oborů. Nejužší spolupracovníci z nich se stali členy Odborné rady Energy, která je garantem vysokého standardu nabízených produktů a služeb a zodpovídá za zvyšování odborného kreditu firmy.

MUDr. Bohdan Haltmar

Po absolutoriu na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se již od počátků své profesionální dráhy věnuje oboru gynekologie a porodnictví (atestace I. i II. stupně). Od roku 1992 vede vlastní gynekologickou ordinaci v Zábřehu a od roku 1994 také spolupracuje s porodnicko-gynekologickým oddělením Nemocnice v Šumperku. Absolvoval řadu kurzů a stáží jak ze svého oboru (např. gynekologická laparoskopická chirurgie, ultrasonografie), tak i v oboru akupunktury. Je členem České gynekologické a porodnické společnosti J. E. Purkyně a České lékařské akupunkturistické společnosti. Ve své praxi spojuje metody klasické medicíny s akupunkturou, fytoterapií a dalšími metodami alternativní medicíny. Jeho spolupráce s Energy se datuje od roku 1998. Členem Odborné rady se stal v roce 2006.

MUDr. Jiří Hanzel

je absolventem Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. Po ukončení postgraduálního studia zde atestoval v oboru všeobecného lékařství. Zájem o alternativní medicínu započal studiem homeopatie institutu Boiron. S Energy se seznámil v roce 2000. Od roku 2006 je členem Odborné rady a v současné době pracuje jako praktický lékař pro dospělé ve Valašském Meziříčí.

Eva Joachimová

se v roce 1968 dostala do prvního kontaktu se starými čínskými texty a o rok později s čínskou astrologií. V letech 1980–1995 se stala žákyní doktora Borise Brina, významného českého sinologa, který v taoistických čínských klášterech získal hluboké znalosti z původních čínských umění. V letech 1988–2000 převzala od Mistra LI původní, mnoho tisíc let ústně předávané tajné čínské umění HAM YU. Studium kosmologie si v devadesátých letech doplnila na Evropské univerzitě tradiční čínské medicíny Mistra LEUNG Kok-Yena, bývalého rektora Hongkongské univerzity tradiční čínské medicíny. Pracuje jako praktik HAM YU (např. aplikace FENG SHUI) a jako terapeut původní čínské medicíny. Je autorkou několika knih z oblasti medicíny (rakovina) a čínské kosmologie (základy HAM YU). Její spolupráce s Energy se datuje od roku 1998. Od r. 2006 je členkou Odborné rady Energy.

Beauty team

Nejen přírodní formulace, šetrnost a vysoká kvalita, ale i odborné vzdělávání a předávání zkušeností je výsadnou nejužšího týmu pro řady pěsticí kosmetiky Beauty Energy.

Marie Bílková

Marcela Štastná

Jednotný trh ISE

Česká republika

ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.

Trojská 39/201

171 00 Praha 7

Tel.: +420 283 853 853

Fax: +420 283 853 854

Generální ředitel: Tomáš Škopek

Slovenská republika

Energy, spol. s r. o.

Ulica mládeže 43

945 01 Komárno

Tel.: +421 35 77 31 041

Fax: +421 35 77 31 045

Ředitel: Jozef Černek

Maďarsko

Energy Magyarország Kft.

1146 Budapest

Hermina út. 55

Tel.: +36 1 35 40 910

Fax: +36 1 35 40 911

Ředitel: Marosi Zoltán

Polsko

Energy Poland Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 60

43-300 Bielsko-Biala

Tel.: +48 33 812 60 82

Ředitel: Izabela Tomaszczyk

Mám zájem o spolupráci v ČR

Mám zájem o spolupráci v zahraničí

Více než 70 % našich zákazníků je s námi aktivně více než 10 let. Každým naším krokem konáme tak, abychom si jejich důvěru zasloužili.

Sídlo podnikání: Trojská 39/201, 171 00 Praha 7, IČ: 03737195, DIČ: CZ03737195

Společnost ENERGY CZECH REPUBLIC a.s. prověřila zveřejněné informace, nemůže se však zaručit za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Jakékoli ručení a nároky na odškodnění jsou vyloučeny. V případě propojení hypertextovými odkazy se jedná výhradně o cizí obsahy, za které nepřebírá společnost ENERGY CZECH REPUBLIC a.s. žádnou odpovědnost. Společnost ENERGY CZECH REPUBLIC a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl B, vložka 20404.

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět.
Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.